2018–2019 M. M. PRADINIŲ KLASIŲ TVARKARAŠTIS (šiuo metu negalioja)>>>>>

2018–2019 M. M. 5-8 kl. MOKINIŲ TVARKARAŠTIS (šiuo metu negalioja)>>>>>

2018–2019 M. M. 5-8 KL. MOKYTOJŲ TVARKARAŠTIS (šiuo metu negalioja)>>>>>

2018–2019 M. M. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ IR PAMOKŲ, SKIRTŲ MOKINIO UGDYMO POREIKIAMS TENKINTI TVARKARAŠTIS >>>>>


Kovo, balandžio mėnesių kontrolinių (atsiskaitymo) darbų grafikai >>>>>


PAMOKŲ LAIKAS

1. 8.15 – 9.00

2. 9.10 – 9.55

3. 10.05 – 10.50

4. 11.00 –11.45

5. 12.15 –13.00

6. 13.15 – 14.00

7. 14.05 –14.50

8. 14.55 – 15.40


2018-2018 M. M. ATOSTOGOS 1-8 kl.

Rudens nuo 10-29 iki 11-02

Žiemos (Kalėdų) nuo 12-27 iki 01-02

Žiemos nuo 02-18 iki 02-22

Pavasario (Velykų) nuo 04-29 iki 05-03


ATVIRŲ DURŲ DIENOS:

12-19

05-23

BENDRAS MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) SUSIRINKIMAS:

02-05


I PUSMETIS 2018-2019 M. M. BAIGIASI:

1–8 kl. – 01-25

II PUSMETIS 2018-2019 M. M. BAIGIASI:

1–4 kl. – 06-07

 5–8 kl. – 06-21

Atgal